Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2013

9566 21ce 500
Reposted fromamatore amatore viaprengelbitte prengelbitte
8883 9112 500
Reposted fromqb qb viaprengelbitte prengelbitte

July 22 2013

Panna-A
O! Depresja?! Witaj, witaj... Dawno żeśmy się nie widziały! Wejdź. Kawa, herbata, czy od razu wódeczka ?
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viajadzka jadzka
Panna-A
"Rzeczy nie mogą zostać jednak takie same. W pewnym momencie musisz odpuścić. Bo nie ważne, jak bardzo to bolesne... To jedyna droga rozwoju." I ja wiedziałem, że to jest racja, czułęm to na wszystkie sposoby. Nie rozumiałem tylko, dlaczego plama krwi na mojej koszuli tam, gdzie ludzie zwykli mieć narząd serca, robi się coraz większa.
— Maksymilian Nowicki, "Wpadając do Stambułu przy skoku na główkę z najwyższej wysokości", magazyn literacko-kulturalny "Chimera", NR 6/2013
Reposted frommarysia marysia viajadzka jadzka
Panna-A
Ignorujemy tych, którzy nas adorują. Adorujemy tych, którzy nas ignorują. Kochamy tych, którzy nas ranią. Ranimy tych, którzy nas kochają.
Reposted frommonotonicreality monotonicreality viajadzka jadzka
Panna-A
Uodpornienie na 'dasz radę'. Alergia na 'będzie dobrze'. Wstręt do 'wszystko się ułoży'.
— standard
Reposted fromchocoway chocoway viajadzka jadzka
Panna-A
6876 74df
Reposted fromHopeMotherOfFools HopeMotherOfFools

July 21 2013

Panna-A
8622 6834 500
Reposted fromznietzsche znietzsche viaworldwide worldwide
Panna-A
5342 b45f 500
Reposted frommijama mijama viaworldwide worldwide
1195 c6fb 500
Reposted fromdoedeer doedeer viaworldwide worldwide
Panna-A
7242 1479
Panna-A
Panna-A
4729 d58d
Reposted fromanestetyk anestetyk viaworldwide worldwide

July 20 2013

Panna-A
1067 6495
Reposted fromaaxxx aaxxx viaworldwide worldwide
Panna-A

  Przepraszam, mam zły dzień od kilku dni..

Nie myślcie, że jestem nieszczęśliwy.
Cieszę się, że myślę.
Myślcie, że się cieszę
— M. Białoszewski
Reposted fromprison prison viaworldwide worldwide
Panna-A
Panna-A
6665 9f5f
Reposted fromanestetyk anestetyk viaworldwide worldwide
Panna-A
8444 0205 500
Reposted frommareknelski mareknelski viaworldwide worldwide
Panna-A
9815 422a
Reposted fromretaliate retaliate viaworldwide worldwide
4737 cb2e
Reposted fromkniepuder kniepuder viaworldwide worldwide
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl